สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ได้มีบทลงโทษปรับเงินสมาค 

Continue Reading